SỬA MÁY LỌC NƯỚC TẠI NHÀ

HOTLINE

0903473001

Hướng dẫn reset chíp máy lọc nước Karofi

CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ TRÊN BỘ VI MẠCH CÁC MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH

man hinh hien thi iro 1.1

1. Cài đặt thời gian thay thế lõi lọc số 1 đối với bộ vi mạch máy lọc nước thông minh IRO 1.1

B1 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B2 : Nhấn và giữ phím Plus (Tăng) hoặc Sub (Giảm) để điều chỉnh giá trị thời gian muốn thay đổi.

B3 : Nhấn và giữ phím OK tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy Fil 1 kèm theo giá trị vừa cài đặt.

2. Cài đặt thời gian thay thế lõi lọc số 1 đối với bộ vi mạch thông minh máy lọc nước thông minh IRO 2.0

B1 : (Nếu sử dụng phím bấm cảm ứng ) – Nhấn giữ phím V trong 2 giây để mở khóa bàn phím

B2 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình hiển thị chỉ số TDS in

B3 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình hiển thị thông số Fil 1

B4 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B5 : Nhấn và giữ phím Plus (Tăng) hoặc Sub (Giảm) để điều chỉnh giá trị thời gian muốn thay đổi.

B6 : Nhấn và giữ phím OK tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy Fil 1 kèm theo giá trị vừa cài đặt.

3. Cài đặt giá trị TDS mặc định đầu ra đối với bộ vi mạch máy lọc nước thông minh IRO 2.0

B1 : (Nếu sử dụng phím bấm cảm ứng ) – Nhấn giữ phím V trong 2 giây để mở khóa bàn phím

B2 : Nhấn và giữ phím Select, khoảng 3 giây rồi thả tay, màn hình hiển thị số 50 kèm theo 1 tiếng bip..

B3 : Nhấn và giữ phím Plus (Tăng) hoặc Sub (Giảm) để điều chỉnh giá trị TDS muốn thay đổi.

B4 : Nhấn và giữ phím OK tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị chỉ số TDS out kèm theo giá trị vừa cài đặt.

4. Cài đặt giá trị TDS mặc định đầu vào đối với bộ vi mạch máy lọc nước thông minh IRO 2.0

B1 : (Nếu sử dụng phím bấm cảm ứng ) – Nhấn giữ phím V trong 2 giây để mở khóa bàn phím

B2 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình hiển thị chỉ số TDS in

B3 : Nhấn và giữ phím Select, khoảng 3 giây rồi thả tay, màn hình hiển thị số 500 kèm theo 1 tiếng bip..

B4 : Nhấn và giữ phím Plus (Tăng) hoặc Sub (Giảm) để điều chỉnh giá trị TDS muốn thay đổi.

B5 : Nhấn và giữ phím OK tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị chỉ số TDS in kèm theo giá trị vừa cài đặt.

HƯỚNG DẪN RESET MÁY THÔNG MINH KAROFI

1. Bộ vi mạch máy lọc nước thông minh Karofi iRO 1.0, Đèn L1, L2, L3 nhấp nháy khi đang sử dụng hoặc sau khi thay thế lõi lọc

bo vi dieu kien thong minh karofi iro

B1 : Nhấn và giữ phím B1, tới khi có tiếng kêu bip và đèn L1 sáng xanh rồi thả tay.

B2 : Nhấn và giữ phím B3, tới khi có tiếng kêu bip 3 tiếng và đèn L1 nhấp nháy xanh rồi thả tay..

B3 : Nhấn phím B2, thả tay luôn, có 1 tiếng bíp và đèn L2 sáng xanh.

B4 : Nhấn và giữ phím B3, tới khi có tiếng kêu bip 3 tiếng và đèn L2 nhấp nháy xanh rồi thả tay.

B5 : Nhấn phím B2, thả tay luôn, có 1 tiếng bíp và đèn L3 sáng xanh.

B6 : Nhấn và giữ phím B3, tới khi có tiếng kêu bip 3 tiếng và đèn L3 nhấp nháy xanh rồi thả tay.

B7 : Nhấn và giữ phím B1, tới khi có tiếng kêu bip 4 tiếng, tất cả các đèn đều tắt thì thả tay.

2. Bộ vi mạch máy lọc nước thông minh Karofi IRO 1.1 báo Fil 1 hoặc Fil 2 hoặc Fil 3 (Fil X) chớp nháy kèm tiếng kêu tit tit

man hinh hien thi iro 1.1

B1 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B2 : Nhấn và giữ phím OK, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy số 300 và Fil 1; rồi thả tay.

B3 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình nhấp nháy Fil 2

B4 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B5 : Nhấn và giữ phím OK, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy số 300 và Fil 2; rồi thả tay.

B6 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình nhấp nháy Fil 3

B7 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B8 : Nhấn và giữ phím OK, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy số 300 và Fil 3; rồi thả tay.

3. Bộ vi mạch máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0 báo Fil 1 hoặc Fil 2 hoặc Fil 3 (Fil X) chớp nháy kèm tiếng kêu tit tit

B1 : (Nếu sử dụng phím bấm cảm ứng ) – Nhấn giữ phím V trong 2 giây để mở khóa bàn phím

B2 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình hiển thị chỉ số TDS in

B3 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình hiển thị thông số Fil 1

B4 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B5 : Nhấn và giữ phím OK, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy số 300 và Fil 1; rồi thả tay.

B6 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình nhấp nháy Fil 2

B7 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B8 : Nhấn và giữ phím OK, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy số 300 và Fil 2; rồi thả tay.

B9 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình nhấp nháy Fil 3

B10 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B11 : Nhấn và giữ phím OK, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy số 300 và Fil 3; rồi thả tay.

=> Xem thêm dịch vụ sửa máy lọc nước tại nhà